24. jaanuar 2012

Statistiline tagasivaade

Raamaturaha. Küllaltki keeruline on olnud orienteeruda summadega tänavusel eurole ülemineku aastal. Üldiselt on komplekteerimissummad jäänud eelmiste aastate tasemele, kuid arvata võib, et raamatu hind siiski on tõusnud. Komplekteerimiseks kokku oli kasutada 7 289€, sh riigi poolt eraldatav summa oli 1 037€. Raha elaniku kohta 11,01€. Raamaturaha elaniku kohta võrreldes maakonna teiste maaraamatukogudega on heal tasemel ja kogu täiendamine on toimunud järjepidevalt. Lugejauuringust nähtub, et meie lugeja arvates on olukord hea. Analüüsides aasta jooksul komplekteeritud liigi- ja ilukirjanduse suhet, siis 651st raamatust on liigitatud 316 ilu- ja lastekirjanduse ritta. Selget piiri ilu- ja aimekirjanduse vahele tõmmata on raske. Tuleviku arengusuund on pigem elektrooniline teabekandja (e-raamat, CD, DVD) kuid selleks on vaja rohkem panustada tehnilistesse vahenditesse: e-lugerid, vahendid CD-e ja DVD-e kuulamiseks-vaatamiseks.

Põhinäitajad. Lugejate üldarv on langenud. Varasemate aastate arvutikasutajad on taandunud raamatukogu juurest, kuna pakutav IT teenus on olnud minimaalne ning lugeja-arvutid ajast ja arust. Oluliselt on vähenenud laste osa raamatukogu teenuste kasutamisel, vähenenud on nii külastused, laenutused kui registreeritud kasutajate arv laste hulgas.
Edetabelid. Enamlaenutatud raamatute edetabelis 2011. aastal on järgmised raamatud: 
   
    • Helju Pets „Ussikuninganna Egle“ ja „Õnneõiteta sirelid“; 
      • Erik Tohvri „Naabrid“; 
      • Avo Kull „Haigla“.
Enamloetud autorid ja laenutused Võrdle tabeleid
2010
laenutusi
2011
laenutusi
2004-2011
Laenutusi
Darja Dontsova
167
Darja 
Dontsova
116
Darja Dontsova
1668
Susan Mallery
138
Catherine Cookson
71
Erik Tohvri
1136
Erik Tohvri
115
Susan Mallery
65
Nora Roberts
611
2011. aastal on laenutuste edetabeli esikümnes eesti autoritest:
Helju Pets, Aino Pervik, Urmas Laansoo, Monika Rahuoja-Vidman, Erik Tohvri.
Võrreldes laenutuste statistikat 2004-2008 ning 2009-2011, siis on suurenenud eesti autorite osakaal 25 esimese hulgas. Varasematel aastatel 4 eesti kirjanikku: Tohvri, Väljaste, Vaino, Kivirähk. Hilisemal perioodil on 10 eesti autorit 25st: Tohvri, Kivirähk, Lembe, Priilinn, Lember, Ernits, Karm, Noode, Aksli, Vahemets. Üldkokkuvõttes 2004-2011 on enamloetud autorite 25 esimese hulgas 10 eesti autorit: Tohvri, Kivirähk, Väljaste, Priilinn, Ernits, Lembe, Vaino, Rakke, Lember, Karm, Aksli. Võrreldes 2010. ja 2011. aasta autorite edetabeleid, siis on suurenenud eesti kirjanike osakaal. 2010 on 12 ning 2011 on 16 eesti autorit 25 esimese hulgas.
Raamatunäitused. Raamatukogus on võimalik praegu tutvuda 2011. aasta enamlaenutatud raamatute väljapaneku ning nimekirjaga ning leida omale meelepärast lugemist. 

12. jaanuar 2012

Nukitsate valimine!

Algab XI Nukitsa konkurss !
Nukitsa konkursi eesmärk on jõuda selgusele, kes on laste arvates
kahe viimase aasta parim eesti lastekirjanik
kahe viimase aasta parim eesti lasteraamatuillustraator


Hindamisel on 205 raamatut  (ilmunud aastatel 2010-2011):
158 esmatrükki 107 eesti kirjanikult ja 
104 eesti kunstniku pildid 174 raamatule.

Hääletama on oodatud kõik kuni 16-aastased lapsed ja noored. Hääletamine kestab kuni 20. veebruarini 2012. Nimekirjad ja elektrooniline hääletussedel Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehelt. loe edasi

12. jaanuaril külastasid raamatukogu õpetaja Virve juhtimisel õpilased Käru kooli 2. ja 3. klassist. Tutvuti väljapanekuga ning valiti välja oma lemmikud. 

Tüdrukud-poisid esimesest klassist koos õpetaja Ly`ga süvenevad pikemalt mõistatuslike raamatute maailma ning koduse ülesandena otsivad vastust küsimusele - kes või mis on "vihmakass".

Enamus põhikooli klasse on meid nüüd juba külastanud ja arvamust avaldanud. Sel aastal saab hääletada elektrooniliselt ning aeganõudev hääletussedelite täitmine jääb ära. Võib-olla nii mõnigi laps sai teada, kui tähtis ja oluline võib-olla nooruses loetud raamatutarkus. Täname agaraid õpetajaid: Virve Zimmermann`i, kes oli kärmelt esimesana kohal;  emakeeleõpetajat Jane Tõnissoo`d, - mitmete klasside truu saatja; esimese klassi õpetajat Ly Paas`i, kellele teejuhatajaks tema kasvandikud. Rohkem pilte vaata albumist.