23. november 2016

Käru vald 25

    

Käru valla 25. aastapäeval anti välja 23. valla teenetemärk, 
jagati kingitusi kõige väiksematele ja 
peeti meeles auväärses eas rahvatantsu pedagoogi Evi Raudseppa. 
Häid soove tõid kaasa naabervaldade esindajad ning 
kontserdielamuse pakkusid Marek Sadam & Tõnu Laikre.

1. november 2016

Rahvaküsitlus

Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald on algatanud ühinemisläbirääkimised ning teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Käru vallavalitsus salajase rahvaküsitluse.
Küsitlused toimuvad:
2. novembril 2016, kell 11.00 – 19.00 
Kädva külas Kädva seltsimajas

6. novembril 2016, kell 9.00 – 17.00 
Käru alevikus Viljandi mnt 17 Käru raamatukogus.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt Käru vallas.Küsitluse tulemused kinnitab volikogu 2 nädala jooksul küsitluse lõppemisest ja vaiete esitamise tähtaja möödumisest arvates.