11. veebruar 2010

Keeletegu 2009

Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud välja konkursi 2009. aasta parima eesti keelt väärtustava teo ja selle tegija selgitamiseks. Eesti keelt väärtustava teo auhinnale sai kandidaate esitada 8. jaanuarini 2010. a. Neist kõige enam esitamistingimustele vastavateks pidas Emakeele Seltsi juhatus järgmisi:
  • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi võitlus eesti keele tundide säilitamise eest uues riiklikus õppekavas
  • “Aabets” (Kihnu aabits); Külli Laos, Reene Leas, Evi Vesik
  • Keelevigaste siltide asendamine uutega ärimees Alexander Kofkini poolt
  • Eesti keelt ja Eesti keelepoliitikat toetavate seisukohtade avalik esitamine; Sergei Metlev
  • Kirjanduse ja keele ajaveeb; Inna Saaret, Maire Liivamets, Siiri Lauk
  • ”Psalmid” (kirjastus Maarjamaa, 2009); Vello Salo, Indrek Hirv
Kirjeldatud kuue kandidaadi vahel valides ja oma valikust teada andes jõuamegi niisuguse keeleteoni, mille tegija(d) saavad 2009. a parima(te) üldsuse auhinna. Nii ministrite valitud keeletegu kui üldsuse oma kuulutatakse välja 15. märtsil Viljandis Paalalinna gümnaasiumis. Hääletada saab kuni 10. märtsini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel olevaid juhtnööre täites. (vaata)