23. veebruar 2018

Sini-must-valget lugemist   
Ja palun - valik on Teie, kes mida soovib laenutada:
"Sinine suvi" või "Must suvi"; 
"Must nõid" või "Valge nõid" ;
pakkuda on kas "Must prints" või "Valge rüütel" 
või siis "Valge hobune printsi seljas" jne.

19. veebruar 2018

Kaasav eelarve 2018


Iga aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000€ selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000€ ja maksimaalne kulu 25 000€.
Salajase hääletamise tulemusena reastati laekunud ettepanekud ning 10 parimat lähevad rahvahääletusele (kirjalik või elektrooniline), kus selguvad ettepanekud, mis sellel aastal teoks saavad.

10 parima idee hulgas on meie kandi ettepanek:

ÕUESÕPPEKLASS-OOTEPAVILJON KÄRU PÕHIKOOLI JUURDE


Käru Põhikoolil puudub tänastele hariduslikele vajadustele sobiv välisruum, kus viia läbi õuesõppe tunde. Sellise õuesõppeklassi vajadust nägid ka Tallinna Ülikooli maastikuarhitektuuri tudengid. Lisaks saavad seda kasutada Käru kogukonnaliikmed ja erinevad huvirühmad enda kokkusaamiste ja tegevuste läbiviimiseks. Paviljon mahutab umbes paarkümmend õpilast, grupitööde läbiviimist. Kujult sobitub paviljon koolimajaga. Klass- paviljon valmib käsitööna ning luuakse kooli vajadusi silmas pidades. 
Omaosalus on 510€. 
Maksumus 5700€.

1. veebruar 2018

Aasta 2017. arvudes


Raamatukogu kasutajaid/lugejaid 380
neist lapsi 91
teeninduspiirkond 608 inimest
laenutusi 9700 – külastusi 8200
lisaks virtuaalkülastusi üle 8 tuhande
perioodika laenutusi üle 2500

2017. aastal täiendati kogu 660, sellest annetustena 65 raamatuga
raamaturaha elaniku kohta 11€
OV komplekteerimisraha - 7619€

Populaarsemate raamatute edetabelis:
Mart Sander „Litsid“ I-II
Erik Tohvri „Irdabielu“
Mihkel Raud „Kus ma olen ...“
Martin Kukk „Reeturlik metsavend“

Perioodilisi väljaandeid 79 nimetust
osteti 50 nimetust
sh 9 ajalehte
kultuuriväljaandeid 9
sh e-vikerkaar
annetustena saabus 28 nimetust