9. jaanuar 2013

Aastast 2012

Statistiline kokkuvõte 2012. aastast:

Raamatukogu kasutajate, laenajate ja laste arv väheneb, külastuste-laenutuste arv on stabiilne. 
RVL-laenutuste arv on kasvanud - enamasti tellitakse õppe- ja aimekirjandust,
RVL teistele kogudele hõlmab põhiliselt ilukirjandust.
Aasta jooksul on kogusse lisandunud üle 600 raamatu
üle 50 nimetuse perioodilisi väljaandeid, sh kultuuriväljaandeid 12.
Annetustena ilmuvad Imeline Teadus ja Imeline Ajalugu. 
Heli- ja videosalvestisi on kogus üle 100, lisandus 37
ametlik laenutuslitsents saadi 22le filmile.


Mis jääb meelde 2012. aastast?
  • Aastalõpunäitusel "Raamatukapist e-raamatuni" eksponeeritakse esmakordselt kogu vanemaid raamatuid, ajaloolisi kroonikaid ja albumeid, raamatukogu parimatele lugejatele/toetajatele antakse üle tänukirjad ja tiitlid.


Meie kogu esimese e-lugeriga saavad lugejad tutvust teha ja e-ajakirju lugeda. Kultuuriperioodika 12 väljaandest telliti elektroonilisel kujul meie kogusse Vikerkaar, Looming ja Akadeemia. Võib ju loota, et antud väljaanded lugejate poolt lennult haaratakse. Tegelikkuses tuleb ka antud teenust pakkuda pikka aega ning järjepidevalt ning alles aastate pärast saame rääkida lugejaskonnast, kelle jaoks on esmatähtsad nii Akadeemia kui Keel ja Kirjandus.
  • Kevadel viidi läbi elektrooniline inventuur ning raamatud said üle loendatud paari päevaga - seni kasutatud inventariraamatute nimistu ja raamatute võrdlemine nädalate jooksul on möödanik.
  • Vanade seinakappide asemele ehitati seinatäis uut riiulit aimekirjanduse jaoks.
  • Memmeklubilisi viis suvine väljasõit Tori kaudu romantilisele rannateele Pärnu-Ikla suunal, teatrikuul käis külas Lelle Lugemisteater, raamatukogupäevade raames kohtusime raamatuid kirjutava ärimehe Avo Kull`iga.
  • Sombusel novembrikuu päeval tõid meie ruumidesse killukese päikest ja rõõmu Aili Pikkof ja Jaanus Erman oma taiestega. Eve Laks tutvustas Zepter firma filosoofiat ja vahendas huvilistele infot valgusteraapia kohta. Veetapesu firma tutvustas toodet, mis puhastab ja poleerib ilma vett kasutamata. Birge patsipunumiskoolitusel õpiti pikemaid ja lühemaid juukseid soengusse sättima.
  • Prillikandjast lugeja saab kohapeal kasutada erineva kangusega lugemisprille tänu OÜ Silmarõõm annetusele.
  • Jõulupäkapikk toimetas kohale kohvimasina ning läbi viidi "kohvikoolitus". Täitus lugejate soov – nüüd on võimalik juua kohapeal tassike kohvi. 
  • Keskraamatukogu poolt hinnati tehtut "Aasta tegija 2012" tiitliga. 
  • Loodetavalt jõuab ka meile oodatud kiire Internet, ilma suuremate kadudeta käivitub uus laenutusprogramm. Uute kohtumisteni!