13. jaanuar 2017

Infopäev

 
 
Oodatud on Käru piirkonna MTÜ-de, SA-de ja kohaliku omavalitsuse esindajad,
kes soovivad esitada investeeringu- või soetusprojekte. 
Anname ülevaate LEADER määruse tingimustest, 
nõuetest, vormidest, esitatavatest lisadokumentidest ning 
taotluse esitamisest e-PRIA kaudu.

Kommentaare ei ole: