19. veebruar 2018

Kaasav eelarve 2018


Iga aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000€ selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000€ ja maksimaalne kulu 25 000€.
Salajase hääletamise tulemusena reastati laekunud ettepanekud ning 10 parimat lähevad rahvahääletusele (kirjalik või elektrooniline), kus selguvad ettepanekud, mis sellel aastal teoks saavad.

10 parima idee hulgas on meie kandi ettepanek:

ÕUESÕPPEKLASS-OOTEPAVILJON KÄRU PÕHIKOOLI JUURDE


Käru Põhikoolil puudub tänastele hariduslikele vajadustele sobiv välisruum, kus viia läbi õuesõppe tunde. Sellise õuesõppeklassi vajadust nägid ka Tallinna Ülikooli maastikuarhitektuuri tudengid. Lisaks saavad seda kasutada Käru kogukonnaliikmed ja erinevad huvirühmad enda kokkusaamiste ja tegevuste läbiviimiseks. Paviljon mahutab umbes paarkümmend õpilast, grupitööde läbiviimist. Kujult sobitub paviljon koolimajaga. Klass- paviljon valmib käsitööna ning luuakse kooli vajadusi silmas pidades. 
Omaosalus on 510€. 
Maksumus 5700€.

Kommentaare ei ole: