18. märts 2016

Ragn-Sellsi infopäev


Alates 1. maist 2016 hakkab Käru valla jäätmeveopiirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihankega parimaks pakkujaks tunnistatud AS Ragn-Sells.
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist infot.

          
AS Ragn-Sellsiga on võimalik lepinguid sõlmida ja küsimusi esitada
13.04.2016 kell 11.00-14.00
Käru Raamatukogus

  


Kommentaare ei ole: