28. november 2007

Tagasivaade aastatesse 2004 ja 2006


Kolmepäka
lugu


Milline oli aasta 2006?
Mis jääb meelde?

Meelde jääb:"Kiirus, kiirus, ei midagi muud..."


Üha suurenev info hulk, info üleküllus ja oht, et info ei jõua õigel ajahetkel info vajajani. Infomüra ja infostress. Suurenev vastutus info valdamisel. Selleks ka erinevad koolitused (karjääriinfospetsialist, iluaiandus, meeskonnatöö, veebikujundus) ja alustatud õpingud raamatukogunduse ja infoteaduse erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Mis üllatab?
Jätkuvalt üllatab inimkäte poolt loodud kunst, näiteks Kärule nii omaseks ja igapäevaseks saanud bussipaviljonid ja vapper Gena raudteejaamas. Tänud selle eest "Eensoo maffiale".
Omamoodi ime on fööniksina tuhast tõusnud Toosikannu jahikeskus keset metsi, kus oma tagasihoidlikul moel peab valitseja-ametit Leo. Meelde jäid ette- võtmised memme-taadi klubiga. Suvine sõit Saaremaale ja Sakla külaseltsi vastuvõtt Kärus.
Hea meel on, et jätkuvalt kestab pereklubi "Kerro". Tuleb loota, et see aeg on möödas, mil pidu tuli teha 20 -30 osalejaga. Ühiselt läbiviidud peod on superlahedad ja igal on oma kordumatu nägu. Viis aastat klubi perenaisena on piisavalt pikk aeg, et see roll nüüd üle anda. Jõudu ja jaksu sulle selleks - Eva.
Aastast 2006 jäävad meelde vabariigi aastapäev ja lumelinn, volbrijooks ja nõiad, emadepäev ja meeskoor, jaanipäev ja jalgpall ja kõige, kõige oli järvemuusika - tulukesed veel, raketid taevas, võrratult sume suveöö.
On hetki, mis toimumise hetkel on nii loomulikud ja tavapärased ja alles tagasivaates saad aru nende tõelisest kordumatusest.

Kas on keegi näinud teist, seitsetsada seitsetteist
jõulutaati jõuluööl, kotid seljas jõulutööl?
Heljo Mänd
Tagasivaatavalt aastale 2004

2004. aasta algusest hakkasime kasutama raamatukoguprogrammi "URRAM" laenutusmoodulit. Seega siis esimeste hulgas maakonnas. Sisestatud on teavikud inventarinumbritega ja jooksev perioodika üksiknumbritena. Teavikuid on arvel ligi 10 000. Juurde ostetud ja annetamise teel saadud eksemplare on 612, maha on kantud 780 aegunud-lagunenud-üleliigset eksemplari. Ajalehti-ajakirju on lugemiseks valida 34 nimetuse hulgast.
Raha teavikute ja perioodika ostmiseks eraldatakse nii kultuuriministeeriumi kui kohaliku omavalitsuse eelarvest kokku üle 60 000 krooni. Riigi poolt eraldatav summa on aastaid püsinud alla 20 tuhande krooni.
Lugejate arv on olnud viimastel aastatel 350 ringis. Laenutusi üle 10 tuhande, külastusi üle 8 tuhande. Suurenenud on internetipunkti külastajate arv ning seda mitte ainult laste hulgas.
Aasta-aastalt kasutatakse enam raamatukogude vahelist laenutust (RVL) ka meie kogus. Tellitud on üle 70 teaviku ja artikli. Lugejale läheb maksma raamatu tagasisaatmise postikulu. Võimalik on laenutada Rapla keskkogust ja maakonna teistest raamatukogudest.
Käesoleval aastal on valmis saanud raamatukogu kodulehekülg.
Novembri alguses toimus raamatukogus meeleoluõhtu "Sügis, kõrvitsad, luuletused ja kitarrimuusika". Igakuiselt käib koos "Memme-taadi" klubi (juba 10. hooaega). Suvine väljasõit viis reisiseltskonna üle mere Kihnu saarele.

Tänu Kultuuriministeeriumi poolsele projektile on saadud soetada uus arvutikomplekt.

... ja kes tahab ikkagi teada saada, kuidas luuleread edasi lähevad,
olete oodatud meie raamatukogusse.
Teid teenindavad
Ilme Säde
Astrit Vainsalu

Kommentaare ei ole: